Získejte snadno opravdové a hluboké porozumění

Technologie a unikátní psychodiagnostická metoda založená na exaktním měření síly emocionální reakce.
hero image
 • Jedinečný vhled do duše

  Sensetio vám poskytne informace, které je jinak obtížné, zdlouhavé nebo dokonce nemožné získat. Odhaluje smyslově nezjevné.

 • Přesná vědecká metoda

  Základem metody je měření fyziologických změn v důsledku emocionální reakce klienta na stimul. Sensetio nelze „ošálit“. Naměřené údaje jsou doplněny subjektivní kognitivní interpretací klienta.

 • Výsledky jednoduše a rychle

  Senzitivní technologie zaznamená povrchové změny napětí pokožky a software analyzuje výsledky v reálném čase, takže se s nimi dá pracovat okamžitě.

 • Příjemná pro respondenty

  Pro klienty je metoda Sensetio uživatelsky přívětivá a bezbolestná. Pomáhá vytvářet důvěru a získávat sebedůvěru.

 • SensetioPro pro profesionální užití
 • MySensetio pro osobní použití
SensetioPro pro profesionální užití

Biofeedback a objektivní empirická data.

Unikátní psychodiagnostická metoda založená na měření síly fyziologických funkcí, které jsou vyvolány emocionálními reakcemi, což dává klientovi i profesionálovi možnost získat objektivní data o klientově emočním stavu.

Výsledky měření jsou k dispozici okamžitě, mohou být vyhodnoceny a využity bezprostředně po jednorázovém sezení jako biofeedback. Současně mohou být data získávána a používána dlouhodobě pro sledování změn v prožívání a chování klienta. 

MySensetio pro osobní použití

Přesné výsledky v sebepoznávání a seberozvoji.

Metoda je založená na měření fyziologických funkcí, které jsou vyvolány emocionálními reakcemi na stimuly. Klient tak má možnost získat objektivní data o svém emočních reakcích na vybrané podněty z určitých oblastí lidského života.

Metoda MySensetio pomáhá eliminovat osobní bariéry při odkrývání citlivých témat, protože je diskrétní a získaná data zůstávají k dispozici pouze klientovi.

Pro koho je Sensetio určené?

 • Terapeuti
 • Školní psychologové
 • HR a firmy
 • Trenéři a koučové

Sensetio je při terapii neocenitelným pomocníkem. Přináší exaktní poznatky o oblasti, která až donedávna byla ukryta v mysli klientů.

Metoda Sensetio pomáhá vytvářet mezi profesionálem a klientem ovzduší důvěry, protože poskytuje objektivní empirická data.

author-photo
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Autor

Metoda Sensetio pomáhá odhalovat problémy, které bývají ukryté v mysli a vážně ohrožují jak psychický, tak morální vývoj dětí. Především některé psychologické aspekty šikanování.

Při našem testování metoda Sensetio jednoznačně potvrdila výskyt šikanování na školách.

author-photo
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Autor

Metoda Sensetio dokáže odhalit úroveň emočního vybuzení při řešení problémů. Pománá eliminovat systematické chyby, které snižují kvalitu schopností zaměstnanců řešit problémy a rozhodovat v nich.

Odhalte úroveň vybuzení emocí, které ovlivňují kognitivní funkce člověka.

author-photo
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Autor

Získejte objektivní data o emočních reakcích svých svěřenců na vybrané podněty z určitých oblastí lidského života. Předložte jim prostřednictvím metody Sensetio stimuly ze zásadních oblastí lidského života a odhalte „problematickou“ oblast, slabé místo.

Nyní máte možnost diagnostikovat emoční stav svého svěřence přesněji a rychleji.

author-photo
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Autor